Käyttöehdot

1. Palvelun kuvaus

Tässä.fi-palvelu (jäljempänä "Palvelu") on Adfore Technologies Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") kehittämä sähköinen palvelukokonaisuus, jonka kautta käyttäjä voi käyttää, katsella ja lukea erilaisia Palveluun sisältyviä tietoja ja aineistoja.

Nämä käyttöehdot pätevät soveltuvin osin myös erikseen julkaistaviin osapalveluihin, joiden Sisältö tulee Palvelusta. Tällaisia osapalveluja ovat:

Palvelua voi käyttää rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla tai Palveluun kytkettyjen ulkoisten palveluiden tunnusten avulla (rekisteröitynyt käyttäjä). Palvelua voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä (anonyymi käyttäjä).

Palvelun sisältämät ja Palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu vain tietojen jakamiseen ja hyödyllisen tiedon jalostamiseen käyttäjälle kaikesta tarjolla olevasta tiedosta. Kaikki Palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena eikä muunakaan neuvontana.

Palvelu sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia tietoja ja palveluja (mm. Helsingin Seudun Liikenteen joukkoliikennetietoja ja Here Maps- tai Bing Maps -karttapalveluita). Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi mahdollisesti myös kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja.

Palvelun visuaalinen ilme ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat ja tekstit ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta riippumatta siitä, onko niitä suojattu tavaramerkkioikeudella, tekijänoikeudella ja/tai muin immateriaalioikeudellisin suojakeinoin.

2. Palveluntarjoajan oikeus käyttää tietoja

Palveluntarjoaja voi kerätä Palvelun käyttäjästä muun muassa seuraavia tietoja: eväste-tunnus, anonyymi käyttötunnus, IP-numero, selaintyyppi, selaimen kieliasetus, käyttöjärjestelmä, Palvelun osapalveluiden käyttöaktiivisuus ja siirtymät osapalveluiden välillä, sisältöpyynnöt eri osapalveluissa, käyttäjälle näytetyt mainokset, viestit ja toimipisteet, käyttäjän valitsemat mainokset, viestit ja toimipisteet sekä Palvelun käyttöaika. Käyttäjätiedot voivat lisäksi sisältää muun muassa käyttäjän itse ilmoittaman tai järjestelmän automaattisesti lähettämän sijaintitiedon sekä kontekstitiedon.

Palveluntarjoaja voi kerätä Palvelun rekisteröityneestä käyttäjästä edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteröitymisen yhteydessä annettuja henkilötietoja. Mikäli käyttäjä käyttää palvelua Palveluun kytketyn ulkoisen palvelun tunnusten avulla, palveluntarjoaja voi kerätä Palvelun käyttäjästä kyseisen ulkoisen palvelun tarjoamia käyttäjäkohtaisia tietoja. Palveluntarjoaja pyrkii tekemään kytkennät ulkoisiin palveluihin niin, että Palvelun käyttäjälle on selvää, mitä käyttäjäkohtaisia tietoja ulkoisista palveluista siirretään.

Käyttäjällä on mahdollisuus EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679, "GDPR") mukaiseen pääsyyn itsestään kerättyihin tietoihin sekä mahdollisuus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään. Käyttäjän yksilöimiseksi ja tietojen toimittamisen vuoksi kerättyjen tietojen luovutus edellyttää käyttäjältä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Käyttötietojen luovutuspyynnön voi tehdä kirjautumalla sovellukseen tai palvelun www-sivulle m.tassa.fi ja valitsemalla käyttöehdoista "Käyttäjätietojen luovutuspyyntö". Tiedot toimitetaan käyttäjälle GDPR:n edellyttämässä muodossa rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen mahdollisimman pian. Mikäli tiedoissa on oikaistavaa, oikaisupyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@tassa.fi.

Palveluntarjoaja ei käsittele (esimerkiksi tallenna, käytä, siirrä, säilytä) anonyymeistä käyttäjistä saamiaan tunnistamistietoja käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi tai tavalla, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön, vaan ainoastaan Palvelun toteuttamiseen.

Voit torjua sijaintitietojen käytön. Jos sijaintitietojen käyttö on torjuttu, kaikki Palvelun toiminnot ja osapalvelut eivät välttämättä toimi kunnolla. Lue tarkemmin sijaintitietojen käytöstä tietosuojaselosteesta.

Voit torjua evästeiden käytön. Jos evästeiden käyttö on torjuttu, kaikki Palvelun toiminnot ja osapalvelut eivät välttämättä toimi kunnolla. Lue tarkemmin evästeiden käytöstä tietosuojaselosteesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä tietojasi Palvelun toteuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä tietojasi Palvelun teknistä kehittämistä varten sekä anomymisoituna tilastollista analyysia varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä tietojasi Palvelun väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi.

Tietojasi käsittelee ainoastaan Palveluntarjoajan palveluksessa tai sen lukuun työskentelevä henkilö, jonka tehtävänä on Palvelun tuottaminen.

Palvelu tarjoaa tiettyjä kolmannen osapuolen palveluja, joiden käytön yhteydessä kolmas osapuoli saattaa kerätä tietoja käyttäjästä. Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan nämä palvelut läpinäkyvästi niin, että käyttäjälle on selvää tällaisen tiedonkeruun mahdollisuus. Erikseen lueteltuna on käytössä seuraavat kolmannen osapuolen palvelut, joiden käyttö on mahdollista torjua:

Lue lisää Palveluntarjoajan oikeudesta käsitellä tietojasi tietosuojaselosteesta.

3. Käyttäjän vastuu

Palvelua saa käyttää vain näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti. Alle 16-vuotias tai vajaavaltainen saa lähettää sijaintitietojaan Palveluun ainoastaan laillisen huoltajansa tai edunvalvojansa suostumuksella.

Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on yksinomainen käyttöoikeus rekisteröitymisen yhteydessä annettuun ensisijaiseen tunnukseen (sähköpostiosoite) tai Palveluun kytketyn ulkoisen palvelun tunnukseen (esimerkiksi Facebook- tai Google-tunnukset). Palvelun käyttö muilla kuin omilla tunnuksilla on kielletty.

Palvelun aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja puhelimelle, tabletille tai tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Palvelun sekä sen tarjoamien tietojen käyttäminen osana omaa palvelua tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka aiheutuu Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.

Voit milloin tahansa maksutta peruuttaa antamasi palvelukohtaisen suostumuksen sijaintitietojesi käyttöön, mutta Palvelun kaikki ominaisuudet eivät tällöin ole käytettävissäsi.

Lopettaessasi laitteen käytön esimerkiksi siirtyessäsi uuteen laitteeseen, pidä huoli, että olet kirjautunut ulos Palvelusta ja tyhjentänyt selainhistorian tai poistanut sovelluksen asennuksen, jottei toisille käyttäjille synny oikeudetonta mahdollisuutta päästä käsiksi tietoihisi.

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa.

4. Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelussa virheetöntä tietoa. Käytät Palvelua ja sen sisältämiä tietoja ja aineistoja kuitenkin aina omalla vastuullasi. Näin ollen Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolien ("Muu palveluntarjoaja") tuotteita ja palveluja. Palveluntarjoaja ei vastaa Muiden palveluntarjoajien tarjoamista tuotteista, palveluista, toiminnasta taikka antamista tiedoista tai aineistoista.

5. Käyttöehtojen ja Palvelun muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan näkyvästi palvelussa vähintään kahden (2) viikon ajan.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan kokonaan ilmoittamatta tästä etukäteen.

6. Palvelun käytön lopettaminen

Rekisteröitynyt käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön ja poistaa omat tietonsa Palvelusta. Palvelun käytön voi lopettaa kirjautumalla sovellukseen tai palvelun www-sivulle m.tassa.fi ja valitsemalla käyttöehdoista "Käyttäjätunnuksen poisto". Käyttäjä voi myös pyytää käyttäjätunnusten poistoa sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@tassa.fi.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Sivun alkuun

Tietosuojaseloste

Käyttäjien yksityisyyden suojeleminen on tärkeää Adfore Technologies Oy:lle ("Palveluntarjoaja"). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679, "GDPR"), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tunnistamis- sekä sijaintitietojen käsittelyssä tietoyhteiskuntakaarta (917/2014). Tässä.fi-palvelun ("Palvelu") käyttö on mahdollista ilman, että käyttäjän henkilöllisyyttä tai henkilötietoja tarvitsee paljastaa.

Tämä tietosuojalauseke koskee Tässä.fi-palvelun kautta tapahtuvaa tietojen keräämistä. Se ei koske palvelussa esitettyjen muiden osapuolten, kuten yritysten (esim. kaupat, huoltoasemat) tai julkisten tahojen (esim. kirjastot, matkailutoimistot) tuottamia sivuja eikä Here Maps- tai Bing Maps -palvelun tietoja. Se ei myöskään koske sovelluksen käyttöjärjestelmän tarjoamien palvelujen keräämiä tietoja, kuten Microsoft-, Android- ja iOS-käyttöjärjestelmän paikannuspalvelujen ja push-viestipalvelujen käytön yhteydessä keräämiä tietoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä. Tämä tietosuojalauseke ei koske myöskään muita Palveluntarjoajan ylläpitämiä sivustoja tai palveluita, ellei näin ole sivuston tai palvelun yhteydessä erikseen mainittu.

Palveluntarjoaja ylläpitää henkilötietolain mukaista käyttäjärekisteriä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Adfore Technologies Oy, Tietäjäntie 2, 02130 Espoo, yhteyshenkilö: Markus Tallgren.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Palvelun käyttö

Osa Palvelun toiminnasta perustuu sijaintitiedon käyttöön. Käyttäjän on erikseen annettava suostumus automaattisen paikannuksen käyttöön, minkä jälkeen sijaintitiedon hakemiseen käytetään kolmannen osapuolen palvelua (joko selain tai sovelluksen käyttöjärjestelmä). Sijainti (osoite) voidaan syöttää Palveluun myös käsin. Automaattinen sijaintitiedon hakeminen voidaan estää koska tahansa joko selaimen (web-sivusto) tai käyttöjärjestelmän (sovellus) asetuksista. Sijainnin määrittämiseen saatetaan käyttää sovelluksessa myös Bluetooth-majakoita (esim. Eddystone, iBeacon). Käyttäjä voi kieltää tämän sovelluksen asetuksissa.

Osa Palvelun toiminnasta perustuu evästeiden käyttöön. Käyttäjä voi kieltää selaimessaan evästeiden käytön, ohjeet on esitetty jäljempänä. Estämällä evästeet osa palvelun toiminnallisuudesta jää pois.

Palvelu kerää myös määrättyjä tietoja käyttäjän laitteistosta, kun käyttäjä käy sivustolla. Tällaisia tietoja voivat olla: eväste-tunnus, anonyymi käyttötunnus, IP-numero, selaintyyppi, selaimen kieliasetus, käyttöjärjestelmä, Palvelun osapalveluiden käyttöaktiivisuus ja siirtymät osapalveluiden välillä, sisältöpyynnöt eri osapalveluissa, käyttäjälle näytetyt mainokset, viestit ja toimipisteet, käyttäjän valitsemat mainokset, viestit ja toimipisteet sekä Palvelun käyttöaika. Käyttäjätiedot voivat lisäksi sisältää muun muassa käyttäjän itse ilmoittaman tai järjestelmän automaattisesti lähettämän sijaintitiedon sekä kontekstitiedon.

Tietoja käytetään Palvelun ja sen laadun ylläpitämiseen, yleisen tilastotiedon tarjoamiseen palvelun käytöstä, käyttäjä- ja tilannekohtaisten suositusten ja kohdennettujen mainosten näyttämiseksi palvelussa sekä mainostajien laskutukseen. Adforella on oikeutettu etu käyttää tietoja myös profilointiin, jota hyödynnetään mm. kohdennetussa mainonnassa.

IP-numerotietoja tallennetaan järjestelmän ylläpitoa ja turvaamista varten, mm. väärinkäytön ja palvelunestohyökkäysten torjumiseksi.

Sisältöjen muokkaus, käyttäjän seuranta ja tietojen hallinta toteutetaan siten, että käyttäjiä ei ole mahdollista tunnistaa kerättyjen tietojen perusteella.

Sijaintitiedot

Sovellus käyttää sijaintitietoja (koordinaatit, osoite, liikesuunta- ja nopeus, liikkumismoodi sekä paikannustarkkuus) lähimpien kohteiden ja paikkakuntaasi liittyvien ilmoitusten (esim. säätiedot, uutiset, mainokset) hakuun, tilannetietoisen sisällön näyttämiseen sekä sijaintisi piirtämiseen kartalle. Voit kieltää Palvelua käyttämästä sijaintitietojasi, mutta Palvelu ei tällöin osaa hakea mitään sijaintiin liittyviä tietoja. Sijaintitietojasi ei tallenneta palvelun ulkopuolelle eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytys

Rekisteröitymättömän käyttäjän tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta viimeisen käyttökerran jälkeen, sen ajan kuluessa ne joko poistetaan Palvelusta tai anonymisoidaan. Rekisteröityneen käyttäjän tietoja säilytetään, kunnes käyttäjä itse pyytää tietojensa poistamista Palvelusta. Järjestelmän ylläpitoa ja turvaamista varten kerättyjä IP-numerotietoja säilytetään enintään 30 vuorokautta.

Palveluntarjoaja voi säilyttää käyttäjästä saamiaan tietoja anonymisoituna eli siten, että käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida selvittää tai että tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. Tietoja voidaan hyödyntää tutkimusprojekteissa, joihin Palveluntarjoaja osallistuu sekä palveluiden kehittämistarkoituksiin.

Tietoja säilytetään suojatusti EU:n ja ETA:n alueella, EU:n tietosuoja-asetuksen voimassaolon piirissä.

Tietojen luovutus

Palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti luovuta Palvelun käyttäjätietoja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille yrityksille tai henkilöille vain anonymisoituna.

Evästeiden käyttö

Palvelun toteuttamisessa hyödynnetään Internet-toimialalle yhteistä evästemenetelmää. Eväste (engl. cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä ei voi käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten toimittamiseen käyttäjän tietokoneelle. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia ja niitä voi lukea ainoastaan siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka antoi evästeen käyttäjälle.

Palvelun sisällön tuottamiseksi ja käytön seuraamiseksi hyödynnetään evästeitä. Evästeiden avulla seurataan sivuja, joilla käyttäjä vierailee sekä sitä kuinka paljon käyttäjä kuluttaa aikaa Palvelun eri sivustoilla, jotta voidaan määritellä, mitkä ovat Palvelun suosituimmat osapalvelut. Evästeiden avulla voidaan lisäksi mukauttaa portaalin sisältöä käyttäjäkohtaisesti.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti, mutta käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä voi käyttää Palvelua evästeiden torjumisesta huolimatta. Jos evästeiden käyttö on torjuttu kaikki Palvelun toiminnot ja osapalvelut eivät kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla.

Sivun alkuun

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä: 31.3.2010

1. Rekisterinpitäjä

Adfore Technologies Oy

Tietäjäntie 2

02130 Espoo

Y-tunnus 2282244-3

Internet: http://www.adfore.fi

2. Yhteyshenkilö

Markus Tallgren

Tietäjäntie 2

02130 Espoo

Puhelin: 040 592 8585

3. Rekisterin nimi

Tässä.fi-palvelun käyttäjärekisteri, jota Adfore Technologies Oy ylläpitää.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tässä.fi-palvelun ("Palvelun") käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, markkinointitarkoituksiin, Palvelun kehittämiseen ja käytön tilastointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu henkilötiedoista, jotka käyttäjä antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai myöhemmin Palvelua käyttäessään.

Lisäksi rekisterinpitäjä kerää sekä rekisteröityneistä että rekisteröitymättömistä käyttäjistä Palvelun toteuttamista varten muun muassa seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Palvelun käyttäjästä ne henkilötiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Palveluun rekisteröityessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa laskutusta, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille yrityksille tai henkilöille silloin kun käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Ilman käyttäjän suostumusta jaettavat tiedot anonymisoidaan ennen jakamista siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen luonnolliseen henkilöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee palvelimella lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. Rekisterin tietoihin on oikeutettu pääsemään ja niitä on oikeutettu käyttämään vain määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Sivun alkuun